Home / MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

SANALSMSONAY.COM MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

1. TARAFLAR

Bu Sözleşme, bir tarafta İskele, İskele Cd. No:8/A, 35430 Urla/İzmir adresinde bulunan SanalSMsonay.com (bundan sonra “Satıcı” olarak anılacaktır) ile diğer tarafta www.sanalsmsonay.com adresinde alışveriş yapan müşteri (bundan sonra “Alıcı” olarak anılacaktır) arasında, aşağıdaki hüküm ve şartlar çerçevesinde elektronik ortamda akdedilmiştir.

2. TANIMLAR

2.1. Hizmet: Satıcı tarafından sunulan dijital sosyal medya yönetimi hizmetleri ve diğer dijital içerikler.

2.2. Web Sitesi: Satıcıya ait olan ve Satıcı tarafından işletilen www.sanalsmsonay.com internet sitesi.

2.3. Tüketici: Bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek veya tüzel kişi.

3. SÖZLEŞMENİN KONUSU

Bu sözleşmenin konusu, Alıcı’nın Satıcı’ya ait Web Sitesi üzerinden elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen hizmetin satışı ve ifasına ilişkin tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

4. HİZMETİN NİTELİKLERİ

4.1. Hizmetin türü, kapsamı, süresi ve bedeli, Web Sitesi’nde belirtilen bilgiler doğrultusunda Alıcı tarafından seçilir ve sipariş formunda belirtildiği gibidir.

4.2. Satıcı, hizmetin niteliklerini ve içeriğini dilediği zaman değiştirme hakkına sahiptir. Ancak, bu tür değişiklikler Alıcı’nın önceden satın aldığı hizmetleri etkilemez.

5. HİZMET BEDELİ VE ÖDEME

5.1. Hizmetin bedeli, sipariş işlemi sırasında Alıcı’ya belirtilen tutardır. Tüm vergiler ve diğer ek ücretler bu bedele dahildir.

5.2. Ödeme, Web Sitesi üzerinde belirtilen yöntemlerle yapılabilir. Alıcı, hizmet bedelini, seçtiği ödeme yöntemi ile tam ve eksiksiz olarak ödemekle yükümlüdür.

6. İPTAL VE İADE KOŞULLARI

6.1. Dijital ürünlerde iade yoktur. Satıcı tarafından sunulan dijital hizmetler, kullanımı başladıktan sonra iade edilemez.

6.2. Alıcı, satın aldığı hizmetin ifasına başlanmamış olması koşuluyla, iptal talebini yazılı olarak Satıcı’ya bildirebilir. İptal talepleri, Satıcı tarafından değerlendirilir ve Alıcı’ya geri dönüş sağlanır.

7. CAYMA HAKKI

7.1. Alıcı, mesafeli satış sözleşmelerinde, hizmetin ifasına başlanmamışsa ve dijital içeriklere erişim sağlanmamışsa, 14 gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin cayma hakkına sahiptir.

7.2. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde Satıcı’ya yazılı olarak bildirimde bulunulması gerekmektedir.

8. GİZLİLİK

8.1. Alıcı’nın kişisel verileri, Satıcı tarafından gizli tutulacak ve üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır. Kişisel verilerin işlenmesi ve korunması hakkında detaylı bilgi Web Sitesi’nde yer alan Gizlilik Politikası’nda belirtilmiştir.

9. UYUŞMAZLIK ÇÖZÜMÜ

9.1. İşbu sözleşmeden doğacak uyuşmazlıklarda, Türkiye Cumhuriyeti yasaları uygulanır ve İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

10. YÜRÜRLÜLÜK

10.1. Alıcı, Web Sitesi üzerinden yaptığı her alışverişte bu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır. Bu sözleşme, Alıcı’nın elektronik olarak onay vermesi ile yürürlüğe girer.

Satıcı: SanalSMsonay.com