Home / HİZMET SÖZLEŞMESİ

HİZMET SÖZLEŞMESİ

HİZMET SÖZLEŞMESİ

1. TARAFLAR

Bu Sözleşme, bir tarafta SanalSMsonay.com (bundan sonra “Hizmet Sağlayıcı” olarak anılacaktır), diğer tarafta ise bu hizmetleri kullanacak olan şahıs veya kurumu (bundan sonra “Kullanıcı” olarak anılacaktır) arasında imzalanmaktadır.

2. KONU

Bu sözleşmenin konusu, Hizmet Sağlayıcı tarafından sunulan sanal sosyal medya yönetimi hizmetlerinin (Facebook, Instagram, Twitter vb.) Kullanıcı tarafından kullanımı ve bu hizmetlerin sunumuna ilişkin şartlar ile tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

3. HİZMETLERİN TANIMI VE KULLANIMI

3.1. Hizmet Sağlayıcı, Kullanıcıya sosyal medya hesapları yönetimi, içerik oluşturma, takipçi arttırma gibi hizmetler sunmayı taahhüt eder.

3.2. Kullanıcı, Hizmet Sağlayıcı tarafından sunulan hizmetleri kullanırken, yasal mevzuata uygun hareket etmeyi, ahlaki değerlere aykırı içerikler paylaşmamayı ve sosyal medya platformlarının kullanım koşullarına uymayı kabul eder.

4. FİYATLANDIRMA VE ÖDEME ŞARTLARI

4.1. Hizmet Sağlayıcı, sunulan hizmetler için belirlenen fiyatlandırma ve ödeme koşullarını Kullanıcıya açıkça bildirmekle yükümlüdür.

4.2. Kullanıcı, sunulan hizmetler için belirlenen ücreti, Hizmet Sağlayıcı tarafından belirtilen ödeme yöntemleriyle ödemeyi taahhüt eder.

5. SÖZLEŞMENİN İPTALİ VE İADE

5.1. Kullanıcı, sunulan hizmetlerden memnun kalmadığı takdirde, belirli koşullar altında iptal ve iade talebinde bulunabilir. İptal ve iade koşulları, Hizmet Sağlayıcı tarafından belirlenir ve Kullanıcıya açıkça bildirilir.

6. GİZLİLİK VE KORUMA

6.1. Hizmet Sağlayıcı, Kullanıcıya ait bilgileri gizli tutmayı ve üçüncü şahıslarla paylaşmamayı taahhüt eder.

6.2. Kullanıcı da, Hizmet Sağlayıcı tarafından sağlanan hizmetlerle ilgili her türlü bilgiyi gizli tutmayı ve izinsiz paylaşmamayı kabul eder.

7. SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ

7.1. Hizmet Sağlayıcı, sözleşmede değişiklik yapma hakkına sahiptir. Değişiklikler, Hizmet Sağlayıcı tarafından Kullanıcıya bildirildikten sonra yürürlüğe girer.

8. UYUŞMAZLIK ÇÖZÜMÜ

8.1. Bu sözleşmeden doğacak her türlü uyuşmazlıkta İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

9. SÖZLEŞMENİN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ

Bu sözleşme, tarafların karşılıklı onayı ile yürürlüğe girer.

Hizmet Sağlayıcı: SanalSMsonay.com