Home / İPTAL VE İADE SÖZLEŞMESİ

İPTAL VE İADE SÖZLEŞMESİ

İPTAL VE İADE SÖZLEŞMESİ

1. TARAFLAR

Bu sözleşme, bir tarafta SanalSMsonay.com (bundan sonra “Hizmet Sağlayıcı” olarak anılacaktır), diğer tarafta ise bu hizmetleri kullanacak olan şahıs veya kurumu (bundan sonra “Kullanıcı” olarak anılacaktır) arasında imzalanmaktadır.

2. KONU

Bu sözleşmenin konusu, Hizmet Sağlayıcı tarafından sunulan dijital hizmetlerin iptal ve iade koşullarının belirlenmesidir.

3. HİZMETLERİN TANIMI

3.1. Hizmet Sağlayıcı, Kullanıcıya sosyal medya hesapları yönetimi, içerik oluşturma, takipçi arttırma gibi dijital hizmetler sunmaktadır.

4. İPTAL KOŞULLARI

4.1. Kullanıcı, satın aldığı hizmetleri iptal etmek istediğinde, bu talebini Hizmet Sağlayıcıya yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür.

4.2. İptal talepleri, Hizmet Sağlayıcı tarafından değerlendirilir ve Kullanıcıya geri dönüş sağlanır. Hizmetin sunumuna başlanmamış olması durumunda, iptal talebi kabul edilebilir.

5. İADE KOŞULLARI

5.1. Dijital ürünlerde iade yoktur. Hizmet Sağlayıcı tarafından sunulan dijital hizmetler, kullanımı başladıktan sonra iade edilemez.

5.2. Hizmet Sağlayıcı, Kullanıcı memnuniyeti açısından hizmetin sunumunda meydana gelebilecek olası eksiklikleri gidermeyi taahhüt eder.

6. ÖZEL DURUMLAR

6.1. Hizmet Sağlayıcı, özel durumlar ve istisnalar dahilinde iade taleplerini değerlendirme hakkını saklı tutar. Bu değerlendirmeler sonucunda alınacak kararlar, tamamen Hizmet Sağlayıcının inisiyatifinde olup bağlayıcıdır.

7. GİZLİLİK VE KORUMA

7.1. Kullanıcı, iptal ve iade süreçlerinde paylaştığı bilgilerin gizli tutulacağını ve üçüncü şahıslarla paylaşılmayacağını kabul eder.

7.2. Hizmet Sağlayıcı da, Kullanıcıya ait bilgileri gizli tutmayı ve sadece gerekli durumlarda kullanmayı taahhüt eder.

8. UYUŞMAZLIK ÇÖZÜMÜ

8.1. Bu sözleşmeden doğacak her türlü uyuşmazlıkta İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

9. SÖZLEŞMENİN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ

Bu sözleşme, tarafların karşılıklı onayı ile yürürlüğe girer ve iptal ile iade süreçlerini düzenler.

Hizmet Sağlayıcı: SanalSMsonay.com